Vi erbjuder teknikutbildningar inom många olika områden. Våra instruktörer har flerårig praktisk erfarenhet inom sina respektive kunskapsområden vilket leder till god verklighetsförankring och koppling till en gedigen kunskapsbank. Vi anpassar kurser efter kundens önskemål och utvecklar riktade utbildningsinsatser med brett innehåll där både CAD och övriga teknikutbildningar möts och vävs samman. Kontakta oss för att få beskrivningar för det övriga utbudet av teknikutbildningar som finns tillgängligt.

Följande teknikkurser erbjuds:

Form- och lägestoleranser ISO

Kursmål:

Efter kursen skall deltagarna kunna göra korrekta tolkningar av form och lägesangivelser på tekniska underlag.

Målgrupp:

Konstruktörer, inköpare och personal inom produktions- och kvalitetsfunktioner.

Kursinnehåll:

 • Termer och definitioner
 • Toleranssymboler och skrivsätt
 • Referenser och referenssystem
 • Måttjämkning, form, riktning, läge och kast

Förkunskaper:

Konstruktörer med erfarenhet. Gymnasieingenjör eller motsvarande.

Omfattning:

2 dagar

Geometrisäkring

Kursmål:

Att förstå geometrisäkring vilket är en arbetsmetod som belyser skillnaderna mellan den teoretiska världen, ofta den som skapas i datorer och CAD-program, och den betydligt nyckfullare fysiska verkligheten med alla sina variationer.

Målgrupp:

Grundkurs för konstruktörer, inköpare, produktionstekniker.

Kursinnehåll:

 • Referenssystem
 • Form & Läge
 • Delsystem
 • Mätmetoder
 • Toleranskedjeberäkningar
 • Ritningar

Förkunskaper:

Konstruktörer med erfarenhet. Gymnasieingenjör eller motsvarande.

Omfattning:

2-3 dagar

Grundkurs i konstruktion av plastprodukter

Kursmål:

Kursen ger kunskaper i det viktigaste inom plastteknik för att arbeta med framtagning av plastprodukter.

Målgrupp:

Konstruktörer, projekt- och objektledare, beredare m.fl.

Kursinnehåll:

 • Vad är plast?
 • De vanligaste tillverkningsmetoderna
 • Formsprutningsprocessen
 • Materiallära
 • Verktygsberoende konstruktionsregler
 • Processberoende konstruktionsregler
 • Konstruktionshjälpprogram
 • Konstruktionsfall och övningsuppgifter

Förkunskaper:

Kännedom om produktutveckling.

Omfattning:

3 dagar. Kan även delas upp som kvällskurs omfattande 6 kvällar.

Kvalité Miljö/LCA

Kursmål:

Kursen ger deltagaren en insikt om den roll miljöteknik spelar i dagens och framtidens produktutveckling.

Målgrupp:

Konstruktörer/produktutvecklare inom framför allt området mekanik.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande regelsystem ISO 9000 och ISO 14000
 • Reach
 • Sveriges 16 Miljömål
 • CSR – Corporate Social Responsibility
 • PU och Miljö
 • Screening – Enkel eller fullständig LCA
 • MET – Material Energi Toxic
 • Eco-indicator 99
 • Livscykelanalys
 • De 7 kvalitetsverktygen

Förkunskaper:

Erfarenhet från industriell produktion/utveckling.

Omfattning:

4 dagar.

Möt våra

Samarbetspartners