Catia V5

Gesab Link 2 Education ingår i Dassault Systèmes nätverk för certifierade utbildningspartners, CEP, inom Catia V5.

CEP – nätverket är den enda officiella källan till utbildningsmaterialet direkt från Catia-leverantören. Med detta samarbete garanterar vi:

Uppdaterat och brett kursutbud

Effektiv metodik

Lösningar från ett certifierat nätverk

Snabba och effektiva vägar för att uppfylla kundens behov

CATIA (Computer Aided Three dimensional Interactive Application) är ett programpaket för CAD/CAM/CAE utvecklat av Dassault Systèmes. Programmet togs ursprungligen fram för utveckling av Dassault’s Mirage-plan men blev snabbt populärt och spreds vidare till flera större företag inom flygplans- och bilindustrin.

1984 valde Boeing Company CATIA som sitt huvudsystem för 3D CAD-konstruktion och 1988 (version 3) överfördes systemet från sin tidigare stordator-plattform (IBM) till Unix-plattform. Boeing 777 är utvecklat i CATIA V3. 1994 släpptes version 4 och version 5 kom 1998 och var körbar på både Unix- och Windowsdatorer.

Bilindustrier som använder CATIA i varierande utsträckning är bl.a. BMW, Porsche, DaimlerChrysler, Audi, Volvo, Fiat, PSA Peugeot Citroën, Toyota, Honda, Ford, Hyundai, Tata Motors och Mahindra.

CAD-ritning av en V-motor
CAD-ritning från Gesab av en V-motor i miniatyr
V-motor med mörk bakgrund
Samma V-motor som den ser ut i verkligheten

Tillgängliga kurser:

Fundamentals

Kursmål:

Detta är en grundläggande kurs inom CATIA V5’s kursutbud med Dassault Systemés egen kurslitteratur. Efter avslutad kurs är deltagaren insatt i terminologin och kan använda sig av grundläggande funktioner i CATIA V5 -plattformen. Deltagaren introduceras i CATIA V5’s koncept och gränssnitt, det vill säga sketch-based features, dress-up features, hantering av sammanställningar, och ritningskapande. Kursens inriktning är mot solidmodellering.

Målgrupp:

Samtliga blivande konstruktörer som har liten eller ingen kunskap i 3D Cad-system.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till CATIA
 • Sketcher
 • Sketchbaserade features
 • Dress-up features
 • Transformationer och mönster
 • Mätning och analys
 • Nyttjande av parametrar och formler
 • Sammanställning (Assembly Design)
 • Kontextuell modellering
 • Ritning

Förkunskaper:

Inga Cad-kunskaper behövs. PC-vana eller liknande är önskvärt. Grundläggande kunskaper i engelska underlättar.

Omfattning:

5 dagar

Mechanical Design Expert

Kursmål:

Målet med kursen är att deltagaren skall lära sig hur man skapar komplexa konstruktioner med hjälp av solid- och ytmodellering. I kursen ingår bland annat återanvändning av geometri och parametrar, hantering av stora sammanställningar, publicering samt skelettmetod för styrande av avancerade sammanställningar.

Målgrupp:

Samtliga blivande V5 konstruktörer.

Kursinnehåll:

 • Konstruktion av komplexa solider
 • Introduktion till ytmodellering
 • Analys och annotationer
 • Återanvändning av data (Power Copy)
 • Parametrar och formler
 • Sammanställning (Assembly Design)
 • Kontextuella länkar
 • Publicering och skelettmetod

Förkunskaper:

CATIA V5 Fundamentals eller likvärdig utbildning. Grundläggande kunskaper i engelska underlättar.

Omfattning:

5 dagar

V5 Surfaces

Kursmål:

Efter kursen kan deltagaren använda avancerade verktyg i Catias ytmodelleringsmodul, bättre förstå metodiken vid ytskapande samt kunna integrera ytor i solidmodeller.

Målgrupp:

Konstruktörer som arbetar med komplexare former.

Kursinnehåll:

 • Skapa avancerad trådgeometri
 • Analys och förbättring av trådgeometri
 • Vanliga verktyg för enklare ytgeometri
 • Skapa avancerade svepta ytor
 • Analys och förbättring av ytor
 • Publicering
 • Multimodellmetoder

Förkunskaper:

CATIA V5 Fundamentals eller motsvarande grundkurs i V5. Grundläggande kunskaper i engelska underlättar.

Omfattning:

3 dagar

CATIA V5 för erfarna CAD-användare

Kursmål:

En kurs för den erfarna CAD-användaren som ska byta till Catia V5. Målet med kursen är att deltagaren ska bli bekant med grundläggande och mer komplex solidmodellering och sammanställning samt introduktion till ytmodellering och ritning.

Målgrupp:

Konstruktörer, Designers, CAD/CAM m fl

Kursinnehåll:

 • Introduktion till CATIA
 • Sketch, och sketchbaserade features
 • Dress-up features
 • Multi-body metoder
 • Transformationer och mönster
 • Mätning och analys
 • Parametrar, formler och power copy
 • Grundläggande ytmodellering
 • Grundläggande sammanställning (Assembly Design)
 • Avancerad hantering av sammanställningar: kontextuell modellering, publicering, skelettmetod, analys
 • Grundläggande ritning

Förkunskaper:

Vana och erfarenhet från andra 3D CAD-system, som t ex NX, ProE eller SolidWorks.

Omfattning:

5 dagar

3D Functional Tolerancing & Annotation

Kursmål:

Att kunna ersätta 2D detalj- och sammanställningsritningar med annotationer och kommentarer i en 3D-modell.

Målgrupp:

Mekanikkonstruktörer.

Kursinnehåll:

 • Skapande av 3D-annotationer
 • Editering av 3D-annotationer
 • Annotationsplan och vyhantering
 • Visualiseringsalternativ
 • Captures
 • Hjälpgeometri för annotationer
 • Hantering av geometrikoppling
 • Användande av knowledgeware

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till konstruktörer som kan grunderna inom solid- och ytgenerering i CATIA V5.

Omfattning:

2 dagar

VCC 3DPMI/3D-Drawing

Kursmål:

Att kunna ersätta 2D detalj- och sammanställningsritningar med annotationer och kommentarer i en 3D-modell enligt den arbetsmetodik som används på Volvo Cars.

Målgrupp:

Mekanikkonstruktörer som har till uppgift att generera 3D-ritningsunderlag till Volvo Cars.

Kursinnehåll:

 • Skapande av 3D-annotationer
 • Editering av 3D-annotationer
 • Annotationsplan och vyhantering
 • Captures
 • Hantering av geometrikoppling
 • Skapa 3D-ritningsunderlag med hänsyn till JT-translatorns begränsningar
 • Användande av ARMO för sammanställningsritningsunderlag

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till konstruktörer som kan grunderna inom solidgenerering i CATIA V5.

Omfattning:

1 dag

VCC CAD-Advance

Kursmål:

Efter kursen kan deltagaren förstå och tillämpa CAD-Advance filosofin. På detta vis vill man erhålla stabilare modeller som är lättare att kontrollera, modifiera och återanvända.

Målgrupp:

Erfarna CATIA V5 konstruktörer som arbetar med geometrier som behöver kunna förändras.

Kursinnehåll:

 • Flexibel Modeling
 • Model structures
 • Feature relations
 • Solid modeling, flexibility and stability
 • Surface modeling, flexibility and stability
 • Replacement of geometries
 • Use of Reference elements
 • Modeling approaches

Advanced Assembly:

 • Assembly structures
 • Publication management
 • Link management

Reusable geometry:

 • Duplicating Geometrical Sets
 • Using Power Copies
 • Using User Defined Features

Advanced Surface Modeling:

 • Methods for improving surface isoparametric flow
 • Comparison of different surface functions
 • Surface quality analysis tools

Förkunskaper:

Goda kunskaper i och praktisk erfarenhet av CATIA V5.

Omfattning:

4 dagar (högt tempo)

Möt våra

Samarbetspartners