Vår Historia

1985 startades företaget Gesab i Göteborg av en liten grupp drivna ingenjörer.

Genom åren växte Gesab till ett mycket framgångsrikt företag inom framför allt mekanisk konstruktion. Motivation är ledord för företaget och kompetens hos våra medarbetare skapar mervärde för kunden.

Tidigt startade Gesab en intern utbildningsgrupp som ansvarade för att medarbetarna alltid fick tillgång till kompetensutveckling inom CAD, teknik och mekanik. Kurser och ny kompetens som våra medarbetare tog till sig började snart efterfrågas av externa kunder, såväl inom den privata som den statliga sektorn.

Sagt och gjort. Sommaren 2000 startades dotterbolaget Gesab Education AB sin historia. En verksamhet som skulle erbjuda kompetenshöjande kurser inom tekniksidan till de som önskade. Snabbt blev flera av de stora teknikföretagen, deras underleverantörer, arbetsförmedlingar, branschers trygghetsråd, yrkeshögskolor och några av våra tekniska universitet kunder hos oss.

Omfattningen på kurser inom Yrkeshögskolan blev så stort att vi 2014 bestämde oss för att starta en egen Yrkeshögskola. Genom ett samarbete med Link 2 Education AB och så småningom ett förvärv av detta företag kunde vi hösten 2015 starta vår Yrkeshögskola i helt egen regi.

Våra lärare varvar kontinuerligt lärarrollen med ingenjörsuppdrag vilket gör att våra utbildningar blir verklighetsförankrade. Detta gör att vi är mycket stolta över vår kompetenta och kunniga lärarstab.

Vi är övertygade om att vårt utbud av kurser, utbildningar och Yrkeshögskola motsvarar era högt ställda krav innehåll, kvalité och flexibilitet. Kunskap ger styrka och framgång!

I dag är vi två företag som samverkar och lever under samma tak här i Trollhättan.

Gesab Link 2 Education

Gesab Link 2 Education AB erbjuder kompetenshöjande utbildningar och kurser inom CAD- och teknik för externa kunder på plats hos oss eller ute hos kund över hela världen.

Gesab Academy

Gesab Academy AB driver vår Yrkeshögskola ”Produktkonstruktör” som är en 2-årig kvalificerad yrkesutbildning på 400 YH-poäng inom mekanikområdet.

Möt våra

Samarbetspartners